Rektoskopie, anoskopie a sigmoideoskopie

Rectoskopie

Rektoskopie

Rektoskopie je endoskopické vyšetřovací metoda, která slouží k vyšetření konečníku.

Příprava

Den před vyšetřením pacient již nevečeří, večer si aplikuje 1 glycerinový čípek do konečníku (jsou volně prodejné v lékárně) a dojde si na stolici, v den vyšetření ráno (zhruba 2 hodiny před výkonem) si pacient aplikuje druhý glycerinový čípek. Na vyšetření pacient přichází nalačno, lze pít tekutiny. Druhou alternativou přípravy je místo čípku použití klyzmatu, které je pouze na předpis u lékaře.

Průběh

V poloze na levém boku se do konečníku po manuálním vyšetření zavede ohebný endoskop, kterým se vyšetří sliznice konečeníku. Při vyšetření je možné odebrat vzorky,odebrání je bezbolestné, nebo odstranit polypy- výrůstky na sliznici konečníku.

Samotná rektoskopie trvá několik minut, v průběhu vyšetření můžete cítit mírný tlak.

Před vyšetřením se prosím seznamte s následujícím souhlasem s vyšetřením. Pokud je to možné tak si souhlas vytiskněte, podepište a přineste sebou. Ušetříte tak čas nám i sobě před samotným vyšetřením.

Souhlas s vyšetřením - Rektoskopie.pdf

Anoskopie

Anoskopie je vyšetřovací metoda sloužící k vyšetření análního kanálu.

Příprava

Den před vyšetřením pacient již nevečeří, večer si aplikuje 1 glycerinový čípek do konečníku (jsou volně prodejné v lékárně) a dojde si na stolici, v den vyšetření ráno (zhruba 2 hodiny před výkonem) si pacient aplikuje druhý glycerinový čípek. Na vyšetření pacient přichází nalačno, lze pít tekutiny. Druhou alternativou přípravy je místo čípku použití klyzmatu, které je pouze na předpis u lékaře.

Průběh

V poloze na levém boku před vyšetřením proběhne manuální vyšetření konečníku prstem k posouzení přítomnosti hemorrhoidů a rezistencí v konečníku, současně je hodnoceno okolí řitního otvoru (trhliny, zánětlivé afekce), poté je zaveden rigidní (tuhý) anoskop potřený gelem a posuzuje se stav análního kanálu, vyšetření je krátké a trvá zhruba 2-5 minut, během výkonu pacient pociťuje mírný tlak v konečníku.

Sigmoideoskopie

Sigmoideoskopie je endoskopické vyšetření konečníku a části tlustého střeva.

Příprava

Den před vyšetřením pacient již nevečeří, večer si aplikuje klysma a vyprázdní se, v den vyšetření ráno zhruba 2 -3 hodiny před výkonem si eventuelně aplikuje druhé klysma- podle objednací doby. Na vyšetření pacient přichází nalačno, lze pít tekutiny.

Průběh

Dle pokynů sestry si nejprve odložíte do vhodného oděvu, který usnadní průběh vyšetření, poté proběhne na lůžku v poloze na levém boku manuální vyšetření konečníku prstem k posouzení přítomnosti hemorrhoidů a rezistencí v konečníku, současně je hodnoceno okolí řitního otvoru (trhliny, zánětlivé afekce), poté je zaveden do análního kanálu ohebný endoskopický přístroj, jehož obraz je přenášen elektronicky, prohlédne se konečník, esovitá klička a případně i sestupný tračník, dle povahy onemocnění lze bezbolestně odebírat bioptické vzorky. Doba vyšetření je v průměru 15 minut. Během výkonu pacient pociťuje mírný tlak v konečníku a v podbřišku, pocity nutkání na stolici, obtíže ustanou po vysunutí přístroje a desuflaci.

Individuálně i při tomto vyšetření lze domluvit podání léků proti bolesti a na uklidnění. V tomto případě je pak nutné dodržet pokyny jako při kolonoskopickém vyšetření, tj. po výkonu pacient, je-li bez obtíží po krátkém odpočinku a se souhlasem lékaře, odchází s doprovodem, v den podání injekce nelze řídit motorová vozidla a vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Před vyšetřením se prosím seznamte s následujícím souhlasem s vyšetřením. Pokud je to možné tak si souhlas vytiskněte, podepište a přineste sebou. Ušetříte tak čas nám i sobě před samotným vyšetřením.

Souhlas s vyšetřením - Sigmoideoskopie.pdf